цахим хичээл

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:39
төрөл:Цахим хичээл
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

цахим хичээл

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:37
төрөл:Цахим хичээл
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:35
төрөл:Цахим хичээл
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

цахим хичээл

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:28
төрөл:
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:15

цахим судалгаа

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:09

цахим тест

бичсэн: Математик , 2011-4-8,04:01
төрөл:
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих

Функц

бичсэн: Математик , 2011-4-3,04:46

11а ангийн сурагчид Функц (математик) сэдвийн талаар мэдээлэлийг интернетээс авч бие даалт хийх 4-р сарын 20 сүүлийн хугацаа Функц нь юмс, үзэгдлийн хоорондын хамаарлыг илэрхийлсэн, математикийн ойлголт юм. Нэг буюу хэд хэдэн хувьсагчаас хамаарч, функцийн утга шийдэгдэнэ. Байгаль нийгмийн юмс, үзэгдэл цөм хоорондоо уялдаа холбоотой бөгөөд нэг нь нөгөөгөөсөө хамаарч үргэлж хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Үүнииг математикт Х тоо бүртхийсвэрлэн илэрхийлсэн нь функц юм. Х-ямар нэгэн тоон олонлог, х ганц у тоо харгалзуулах f дүрэм өгөгдсөн байг. Тэгвэл Х тодорхойлогдох мужтай Х буюу товчо...

Хүүхдийн хөгжил төлөвшил

бичсэн: Математик , 2011-4-3,04:39

Хүүхдийн оролцоо Хүүхэд гэдэг бол одоо болоод улс орны ирээдүй. Өнөөдөр Монгол улсын хүн амын бараг 46 орчим хувийг эзэлж байгаа хүүхэд залуусдаа анхаарлаа хандуулж тэднийг зөв, сайн хүн болгон хүмүүжүүлэхэд оролцоогоор нь дамжуулж идэвхижүүлж, чадваржуулах шаардлагатай юм. Ингэснээр таны оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт ирээдүйд асар их үр дүнг оруулах болно. Хүүхдийг оролцуулна гэдэг бол нийгмийн хөгжилд нөлөөлнө гэсэн үг. Ялангуяа хүүхэдтэй ажиллаж буй томчууд хөгжлийн хурд болоод хүүхдийн хөгжлийн хурдацыг дагаж өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй байна.Учир нь таны ажиллаж байгаа хүүхэд өдөр тутам ни...

Хамт олны хоорондын харилцааны онцлогийг судлах аргачлал:

бичсэн: Математик , 2011-4-3,04:34

Зорилго:Тухайн бүлгийн гишүүдийн анги хамт олны дотор эзэлж буй байр суурь ,бүлгийн бүтцийг судлах. Туршилт явуулах журам:Туршигч сурагчдад хандан дарааххэлбэрийн асуулт тавина. а/Ангийнхаа сурагчдаас чи хэнтэй хамт хичээлээ давтахыг хүсдэг вэ? б/Ангийнхнаасаа чухам хэнтэй нь чөлөөт цагаа үргэлж хамт өнгөрөөхийг хүсдэг вэ? в/ Ангийн даргаа хэнээр сонгохыг хүсч байна вэ? Бодитой найдвартай хариулт авахын тулд сурагчдын сонголтын тоог 3-р хязгаарлана./асуулт бүрээр/ Сонгогч сурагч хамгийн их таалагддаг сонгохыг хүсч байгаа сурагчаас эхлэн 3 сурагчын нэрийг дараалуулан бичнэ.Үүний дара...
төрөл:Зайн сургалт
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих
© Миний блог
idiomatic-dormant